Yatırım
Veri merkezi kullanıcıları,  merkezlerini ya da tesislerini inşa ettirmek veya satın almak dışında da seçeneklere sahiptir. Amaca yönelik yapılmış tesisin uzun vadeli kiralama sözleşmeleri için, KENT DATAPARK,   sermaye yoğun geliştirme projelerinin  mali yükünü hafifletecek  verimli, esnek ve uygulanabilir çözümler sunmaktadır. Tam donanımlı tesislerden, alt yapısı hazır tefrişatı yapılmamış tesislere  kadar farklı yatırım modelleri oluşturabiliyoruz.